Odpisy z KRS wprost na Twój komputer!

Drukuj

Tagi: Krajowy Rejestr Sądowy | KRS | odpis z KRS | wyszukiwarka KRS

Ministerstwo Sprawiedliwości niedawno uruchomiło nową wyszukiwarkę podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Postanowiliśmy przetestować ją i sprawdzić, jakie oferuje możliwości uzyskania informacji na temat spółek wpisanych do KRS.


Zmianie uległa szata graficzna strony z wyszukiwarką, jak i pozycje formularza umożliwiające wyszukanie danego podmiotu. Obecnie wyszukiwać podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców lub stowarzyszeń można po nazwie (wystarczy wpisanie nazwy spółki bez jej formy prawnej), po numerze KRS, NIP lub REGON. Dodano możliwość sprecyzowania wyników wyszukiwania poprzez wpisanie województwa, powiatu, gminy lub miejscowości, w której znajduje się siedziba podmiotu. Możliwe jest również ograniczenie wyników wyszukiwania do podmiotów w stanie upadłości lub do organizacji pożytku publicznego.

Wyszukiwarka podaje podstawowe dane podmiotu, jak nazwa, adres siedziby, nazwę organu reprezentacji, sposób reprezentacji i nazwiska osób wchodzących w skład tego organu. Powyższe dane podawała także poprzednia wyszukiwarka. Obecnie istnieje jednak możliwość zapoznania się ze szczegółowymi danymi spółki, które do tej pory znajdowały się wyłącznie w papierowym odpisie z KRS lub aktach rejestrowych. Klikając na przycisk „Pobierz wydruk”, uzyskujemy informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców. Poza podstawowymi danymi otrzymujemy więc również:

 

  • szczegółowe informacje na temat umowy spółki (kiedy została zawarta, kiedy zostały dokonane zmiany w umowie spółki),
  • podstawowe dane wspólników spółki (imiona i nazwiska, ilość posiadanych udziałów),
  • wysokość kapitału zakładowego,
  • informacje na temat przedmiotu działalności itp.


Na każdym wydruku widnieje data jego sporządzenia oraz identyfikator, który po wpisaniu w na stronie https://ems.ms.gov.pl/krs/weryfikujwydruk umożliwia zweryfikowanie, czy przedstawiony wydruk pochodzi z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości i czy faktycznie dotyczy danego podmiotu.

Pobrane wydruki mają moc dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS, co niewątpliwie stanowi cywilizacyjny krok naprzód. Aktualnie nie trzeba już posługiwać się papierowym wydrukiem odpisu z KRS, za który każdorazowo trzeba było płacić. Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki, znaleźć interesujący nas podmiot i pobrać odpis wprost na pulpit swojego komputera.

Z informacji podanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że w pierwszym tygodniu działalności nowej wyszukiwarki zostało pobranych ponad 63.000 odpisów z KRS.

Wyszukiwarka podmiotów wpisanych do KRS znajduje się tutaj.

Wzorykrs.pl 6.07.2012

Jesteś tu: Strona główna